Installation av laddbox

Standardinstallation

Från idé till färdig installation. Vi hjälper dig hela vägen med din laddbox och just nu får du skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och materiel.

Prisexempel Easee Home 3,7-22kW
Vit med uttag typ 2 och kabelhållare

7 662kr inkl. moms*
efter avdrag för grön teknik

Laddboxinstallation på vägg

Standardinstallation 3-fas 11kW

 • 1st säkring 3-polig 16A i elcentral

 • 10m maxlängd kabelinstallation 5G2,5mm2

 • 1st håltagning standard innervägg max 100mm

 • 1st håltagning standard yttervägg max 300mm

 • 1st montering och inkoppling av laddbox på vägg

 • 1st montage av kabelhållare på vägg

 • 1st driftsättning av laddbox

Välj till lastbalansering
Equalizer Home

2 673kr inkl. moms*
efter avdrag för grön teknik

Förutsättningar

 • Gräv, schakt och återställning ingår ej.

 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej.

 • Hjälpmedel som exempelvis lift eller ställning ingår ej .

 • Kund tillser att det finns WiFi med tillräcklig signalstyrka på platserna där laddbox och lastbalansering skall installeras.

*med reservation för prisförändringar som ej blivit uppdaterade på hemsida. Vid intresseförfrågan stämmer vi av att priser gäller.

Förtydligande

 • Tillkommande arbete eller mer omfattande/tidskrävande arbete, utöver det som ingår i standardinstallationen, sker på löpande räkning enligt gällande prislista.

 • Vi erbjuder även ett rörligt pris på våra installationer. Om ditt arbete skulle vara betydligt mindre omfattande kan vi även erbjuda hela installationen på löpande räkning. Då debiteras du alltid enligt löpande räkning utifrån faktisk materialåtgång och tid.

 • Kontakta oss på J ELoK för en konsultation innan du beställer din installation. Merkostnader vid mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation, faktureras och betalas av slutkund i samband med slutavräkning efter utförd installation.

 • Du som kund ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande.

 • Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan beskrivna standardinstallation.